افزودن غلات کینو جلالی به سبد محصولات غذایی بهپارس


شرکت پخش بهپارس در راستای تکمیل سبد غذایی خود محصولات غذایی کینو را به سبد غذایی خود اضافه می کند

.