شرکت پخش بهپارس در جهت تکمیل نمودن سبد غذایی  خود محصولات پادمهر را به سبد غذایی اش اضافه نمود