شرکت اتک از جمله شرکت های طرف قرارداد با پخش بهپارس

برخی از افتخارات شرکت اتک :

اولین برند ثبت شده ی جهانی در صنعت شوینده کشور

دریافت نشان استقامت ملی در تولید و خدمات در سال 1393

دارنده نشان جشواره کیفیت برتر ایران در سال 1392