با آرزوی سالی سرشار از برکت و سلامتی برای تمامی همکاران عکس هایی از مکان های گردشگری دزفول تقدیم نگاهتان می گردد.

 

پل ساسانی (قدیم)

 

حرم مطهر سبزقبا

 

 

ساباط محله باقلیون

 

 

مقبره آقا رودبند

 

 

پل جدید دزفول

 

 

خانه تیزنو

 

 

میدان الف دزفول

 

آسیاب های دزفول

 

گذر معزی