شرکت پخش بهپارس در راستای تکمیل سبد محصولات بهداشتی اش محصولات بسترن و تکنت را به سبد محصولاتش اضافه کرد