پخش بهپارس خوزستان در راستای تکمیل سبد محصولات غذایی اش رب گوجه فرنگی مسما را به سبد محصولاتش اضافه کرد.