معرفی محصولات سبد غذایی شرکت بهپارس

 چای المنیس

چای المنیس بزرگترین شرکت های واردات چای اصل سیلان می باشد که فعالیت خودش را از سال 1370 شروع کرده است، تمام این سالها مجموعه بازرگانی چای المنیس هدفی بزرگ را دنبال می نمود که این هدف جهت تهیه و تامین چای مرغوب برای مردم سراسر کشور بوده است، در ابتدای فعالیت این شرکت در جنوب ایران چای المنیس را به صورت گسترده پخش می نمود، با توجه به استقبال مردم از چای المنیس این شرکت بر آن شد تا تمام مردم از شمال تا جنوب بتواند از طعم خوب چای المنیس بهره مند گردند در این خصوص شرکت المنیس از سال 1385 اقدام به فروش محصولات در تمام نقاط ایران نموده است، امید است که تمام هموطنان عزیز ایرانی بتواند از چای مرغوب المنیس بهرمند گردند

شرکت پخش بهپارس توزیع کننده محصولات چای المنیس در استان خوزستان می باشد