معرفی سبد محصولات غذایی پخش بهپارس

برنج هندی دانه بلند دوغزال که محصول کمپانی بزرگ اکبر برادرز می باشد و در کارخانه بهشت قندیل بسته بندی می شود.

پخش بهپارس نماینده انحصاری برنج هندی دوغزال در سطح استان خوزستان می باشد.