شرکت پخش بهپارس در راستای تکمیل ناوگان توزیع خود در منطقه خوزستان اقدام به جذب راننده بهمراه وانت و نیسان می کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 06142288290 تماس حاصل بفرمایید.