شرکت پخش بهپارس در راستای تکمیل سبد محصولات شوینده خود اقدام به اضافه کردن محصولات مرینس به سبد محصولاتش می کند.

شرکت زرافشان شیمی در زمینه تولید انواع محصولات شوینده به منظور تامین نیازهای سلایق مختلف جامعه به بهره برداری رسیده است.