همکاران و دوستان عزیز

تعاملی دوسویه در سالی که گذشت ما را بر آن داشت تا به شکرانه ی این، همکاری، به پاسداشت مهربانی هایتان و به مصداق آیه ی شریفه ی :

« مَن لَم یَشکُرالمَخلوق لَم یَشکُرُ الخالِق »

هدیه ای ناقابل تحفه ی درویش تقدیم محضر گرانقدرتان گردد، باشد که ما را لایق تداوم این همکاری دانسته، بتوانیم همواره قدردان مهربانی هایتان باشیم، انشاا...

پیشاپیش سالی سرشار از پیروزی و سعادت را برایتان آرزومندیم.