جناب آقای شهاب عضدی در روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه سال 97 در پخش بهپارس حضور پیدا کرده و ضمن تشکر از عوامل مجموعه بهپارس و بخصوص بازاریابان این پخش ، جوائز مربوط به طرح تابستان این شرکت را به بازاریابان اهدا نمودند.