جلسه هدفگذاری وبرنامه ریزی ماهیانه فروش و بازاریابی

در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 جلسه برنامه ریزی ماهیانه فروش و بازاریابی با حضور تعدادی از بازاریابان برگزار شد که  موارد ذیل بررسی گردید🔻

🔸بررسی نقاط قوت و ضعف ماههای قبل

🔸 محصولاتی که در این ماه به سبد برند های بهپارس اضافه می شوند

🔸محصولاتی که در دست بررسی هستند

🔸طرح نکاتی در مورد نحوه ی ترغیب کردن مشتری برای خرید

🔸نکات ضعف و قوت بازاریابان

🔸میزان فروش محصولات مختلف

🔸محصولاتی که باید بیشتر روی آنها تمرکز شود