اکثر ایرانی ها عاشق یک فنجان #چایدرجهیک هستند، همیشه از خوردن چای لذت می برند و مشتاق نوشیدن چای اول صبح هستند.
هر چند افراط در هر چیزی ممکن است اثرات منفی به دنبال داشته باشد، اما نوشیدن یک فنجان چای دیگر، آنقدر ها هم که همه فکر می کنند بد نیست
#خواصچایسیاه
#چای_طلا
#چای_تشریفات
#چای_دوغزال
#چای_چغوک
#چای_فامیل ( ایرانی)
#چای_طلالو
#چای_لیپتون

#پخشبهپارسخوزستان
نمایندگی انحصاری انواع برندهای معتبر چای در خوزستان