در روز پنجشنبه مورخ چهاردهم دی ماه کلاس آموزشی با موضوع تخصصی روغن  در جهت افزایش اطلاعات بازاریاب های پخش بهپارس برگزار شد، در این مراسم شماره نهم گاهنامه خواندنی ها نیز منتشر شد