شماره هشتم گاهنامه خواندنی ها با موضوع تخصصی انواع روغن های خوراکی و نحوه ی فرآوری روغن ها و خاصیت های هر کدام در خلال جلسه آموزشی پخش بهپارس منتشر شد.