بخش تحقیق و توسعه پخش بهپارس در راستای افرایش سطح بهروری، دانش و توانمندسازی پرسنل شرکت به دستور مدیرعامل محترم اقدام به طراحی و چاپ گاهنامه خواندنی ها کرد.

اولین شماره گاهنامه خواندنی ها درباره چک می باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد این گاهنامه، طراحی بسیار زیبا و استفاده از مطالب بسیار کاربردی و همچنین مشخص کردن تعداد کلمات موجود در گاهنامه، سطح بندی مطالب و همیچنین میزان وقتی که فرد طول می کشد تا گاهنامه را بخواند می توان نام برد

زمان خواندن شماره های گاهنامه بین 5 تا 7 دقیقه می باشد