لوگوی جدید پخش بهپارس پس از گذشت یک دهه از فعالیت این پخش، بازطراحی شد.

به گزارش واحد R&D پخش بهپارس، با گذشت یک دهه از فعالیت این پخش، ضرورت بازطراحی لوگوی آن به شدت احساس می شد که به همین منظور پس از بررسی و مشاوره با متخصصان، طراحی لوگوی جدید در دستور کار قرار گرفت.

لوگو یا هویت بصری نخستین تصویری است که از یک خدمت در ذهن مخاطب نقش می بندد و یک لوگوی قوی و مناسب می تواند نقش ماندگار و همیشگی را در اذهان خلق کند.

از سویی گاهی قدرت هویت بصری یک شرکت یا موسسه چنان قوی بوده که حتی بیش از نوع خدمت آن در خاطره مردم باقی مانده است و بر همین اساس لوگوی جدید پخش بهپارس، تلفیقی از نام بهپارس با بهره گیری از رنگ سازمانی این پخش بزرگ بوده است.

لوگوی جدید کپخش بهپارس از پتانسیل بصری مناسبی برای جذب مخاطب برخوردار است و به لحاظ فرم کلی، لوگوی مذکور در قالب سه خط بوده که چینش طولی و عرضی مناسبی دارد و در نهایت موجب خلق بافت ها و الگوهای گرافیکی مناسب جهت کاربرد در اوراق اداری، اقلام آموزشی و تبلیغاتی خواهد شد.

این آرم توسط آقای محمد محقق طراحی شده است.

لازم به ذکر است پخش بهپارس از سال 1386 با هدف بهبود پخش مویرگی مواد بهداشتی و غذایی در استان خوزستان تشکیل شده و اکنون بیش از 30 نفر پرسنل دارد.